NET Train-the-Trainer

NTT

NET Train-the-Trainer

 

Het aanbieden van face-to-face onderwijs - vanuit lokale NET Study Centres - aan eenvoudige voorgangers die geen toegang hebben tot internet.

Om voorgangers op een goede manier te kunnen onderwijzen moet een trainer eerst zelf getraind zijn. Daarom volgt iedereen die een cursus gaat geven eerst zelf de betreffende cursus online bij NET, onder begeleiding van een e-coach. Het maakt de docent vertrouwd met de inhoud.

In 2019 startte NET een samenwerking met lokale partners die visie, vaardigheden en verlangen hebben om andere pastors toe te rusten. Ze maken gebruik van cursusmaterialen van NET en hun trainers worden door NET online getraind. De trainers gaan de cursus doorgeven aan andere voorgangers, waarna ze een tweede NET cursus kunnen volgen. Door dit online toerustingsprogramma kan het werk en de missie van NET in een stroomversnelling komen: steeds meer voorgangers worden opgeleid en gaan weer anderen opleiden!

In totaal is in 2019 8 keer een online cursus gegeven aan 15 verschillende trainers van NET Study Centers. De onderwerpen die aan bod kwamen waren: God’s way of salvation, Survey of the Old Testament, Survey of the New Testament, Take care of My sheep (de voorloper van God’s call to ministry) en Organising the church.