NET Study Centres

NSC

NET Study Centres

 

Het aanbieden van flexibel online onderwijs - via Bijbelscholen en theologische opleidingen - aan studenten in gesloten landen of afgelegen gebieden.

Wereldwijd zijn er honderdduizenden predikanten en voorgangers die in het ambt zijn en een gemeente leiden, maar die daar niet of nauwelijks voor opgeleid zijn. Veel van de voorgangers uit onze doelgroep wonen in achterafdorpjes in een overwegend premoderne samenleving. Anderen werken in grote steden, maar hebben de kans niet gehad om zich theologisch te laten scholen.

 

We werken met de NET Study Centres in Pakistan, India, Kenia, Uganda, Zambia, Ecuador en Cuba. In die landen hebben we of zoeken we naar een goede landencoördinator die op haar of zijn beurt enkele gemotiveerde trainers erbij betrekt. We hebben dus geen fysiek gebouw, maar een kleine groep mensen die gebruik maakt van bestaande structuren. De coördinator nodigt voorgangers en leiders van verschillende denominaties uit voor driedaagse conferenties. Het hele onderwijsprogramma duurt drie jaar. De focus ligt op het dienen in Gods wijngaard (Serving in God’s Vineyard). In onze trainingen gaan we in op vragen die voorgangers hebben. Vragen als: hoe weet je je persoonlijk en als voorganger door God geroepen, hoe lees je het Oude en Nieuwe Testament, hoe preek je met passie, hoe en wat onderwijs je, hoe maak je discipelen, hoe bouw je aan je huwelijk en gezin, hoe werk je in het pastoraat en tenslotte hoe evangeliseer je en plant je een kerk. De vaak hardwerkende voorgangers uit onze doelgroep worden bemoedigd en krijgen handvatten om hun gemeente te dienen door het onderwijs dat de NET Study Centres hen aanbiedt.