NET Partner Institutions

NPI

NET Partner Institutions

 

NET Foundation werkt samen met lokale Bijbelscholen en theologische opleidingen.

NET Foundation werkt wereldwijd nauw samen met lokale Bijbelscholen en theologische opleidingen. We ondersteunen hen bij de invoering van afstandsonderwijs zodat meer voorgangers in het desbetreffende land bereikt kunnen worden.

 

Deze lokale opleidingen zijn van groot belang voor de toerusting van voorgangers, daarom noemen we hen: strategische partners. Wij helpen hen door het aanbieden van een digitale leeromgeving, training op het gebied van online didactiek en beschikbaarstelling van cursusmaterialen vanuit het curriculum van NET Foundation. Van groot belang in de samenwerking is dat de opleidingen Bijbelgetrouw zijn, een daadwerkelijk verlangen hebben om meer voorgangers te bereiken en een stabiele organisatievorm hebben. In elke werelddeel heeft NET meerdere strategische partners. Daarnaast werken we samen met regionale koepelorganisaties die netwerkbijeenkomsten organiseren die regelmatig door NET bezocht worden.